sobota, 20 grudnia 2014

http://www.wiadomosci24.pl/artykul/na_rok_w_kosmos_kelly_i_kornijenko_przygotowuja_sie_do_misji_320476.html autor: NASA/Bill Stafford Członkowie Expedition 42 w przerwie zajęć w NASA's Johnson Space Center. W pierwszym rzędzie: astronauci NASA Wilmore (l.) i Virts. Z tyłu, od lewej: Sierowa, Samokutiajew, Szkaplerow i Cristoforetti. By NASA/Bill Stafford [Public domain],via Wikimedia Commons autor: photoree International Space Station. http://www.photoree.com/photos/permalink/4880394-28634332@N05 Licencja: CC4.0 Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz