sobota, 4 kwietnia 2015

http://www.wiadomosci24.pl/artykul/po_raz_pierwszy_uwieczniono_proces_narodzin_masywnej_gwiazdy_327861.html Autor: CREDIT: Bill Saxton, NRAO/AUI/NSF Artystyczna wizja rozwoju W75N(B)-VLA-2. Z lewej, gorący wiatr od młodej gwiazdy przybiera sferyczny kształt (1996); po prawej, gorący wiatr ukstałtował się już jako torus (2014). https://public.nrao.edu/news/pressreleases/astronomers-watch-star-formation Autor: Credit: Wolfgang Steffen, Instituto de Astronomía, UNAM W75N(B)-VLA 2 - obraz z 1996r. przedstawia zwarty obszar gorącego wiatru gwiazdowego wyrzuconego przez młodą gwiazdę.http://www.astroblogs.nl/2015/04/02/astronomen-getuige-van-de-vroege-ontwikkeling-van-een-jonge-zware-ster/ Autor: Credit: Wolfgang Steffen, Instituto de Astronomía, UNAM W75N(B)-VLA 2 - na zdjęciu z 2014r. można zauważyć, że wyrzucony wiatr jest wyraźnie wydłużony i wyłania się z hipotetycznego pierścienia pyłowego. http://www.astroblogs.nl/2015/04/02/astronomen-getuige-van-de-vroege-ontwikkeling-van-een-jonge-zware-ster/ Licencja: CC4.0 Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz