niedziela, 17 maja 2015

http://www.wiadomosci24.pl/artykul/polska_odpowiedzialnosc_za_tortury_cia_330467.html Autor: Flickr/Troy Page Więźniowie Guantanamo. Image paired with the story: Why Obama Must Continue Releasing Yemenis From Guantánamo by: Andy Worthington, t r u t h o u t | News Analysis www.truthout.org/1230094 Licencja: CC4.0 Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz