piątek, 12 czerwca 2015

http://www.wiadomosci24.pl/artykul/zimbabwe_1_dolar_amerykanski_35_biliardow_dolarow_lokalnych_332075.html Autor: Mo Cuishle Banknot Zimbabwe o nominale 100 bilionów dolarów (awers). By Mo Cuishle (Own work) (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0-3.0-2.5-2.0-1.0)], via Wikimedia Commons Licencja: CC4.0 Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz