sobota, 3 września 2016

http://www.wiadomosci24.pl/artykul/czerwony_kapitan_wcale_nie_taki_zly_film_352687.html Czeski plakat filmu 'Czerwony kapitan' (2016). http://ayya.filmaster.pl/artykul/james-bond-w-bratyslawie/ mat. ilustr. http://ayya.filmaster.pl/artykul/james-bond-w-bratyslawie/ Licencja: CC4.0 Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz